LEROS DIABETAN
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
94/0760/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01918
Názov produktu podľa ŠÚKL
DIABETAN spc 1x100 g (rezaná čajovina)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu