Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

LERIVON 30 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
30/0156/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85810
Názov produktu podľa ŠÚKL
Lerivon 30 mg tbl flm 20x30 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu