Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KLERIMED 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0054/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40200
Názov produktu podľa ŠÚKL
KLERIMED 250 mg tbl flm 14x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu