Kivexa 600 mg/300 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kivexa 600 mg/300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/298/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
42714
Názov produktu podľa ŠÚKL
Kivexa 600 mg/300 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x600 mg/300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu