KARON sol inj 0,2 ml+9,8 ml solv. (amp.skl.) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

KARON
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0751/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
70426
Názov produktu podľa ŠÚKL
KARON sol inj 1x0,2 ml+9,8 ml (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu