Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Kamiren XL 4 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0126/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
97797
Názov produktu podľa ŠÚKL
KAMIREN XL 4 mg tbl mod 30x4 mg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu