Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Janumet 50 mg/850 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/455/015
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76788
Názov produktu podľa ŠÚKL
Janumet 50 mg/850 mg filmom obalené tablety tbl flm 196(2x98)x50 mg/850 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu