Ivabradine Zentiva 5 mg tbl flm 5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x56 ks

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/16/1144/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1917C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ivabradine Zentiva 5 mg filmom obalené tablety tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu