Ivabradín Teva Slovakia 5 mg tbl flm (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-kalendár.bal.) 1x56 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ivabradín Teva Slovakia 5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
41/0141/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3924C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ivabradín Teva Slovakia 5 mg tbl flm 56x5 mg (blis.OPA/Al/PE/vysušovadlo/Al/PE-kalendár.bal.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu