Isoprinosine 50 mg/ml sirup sir (fľ.skl. hnedá) 1x150 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Isoprinosine 50 mg/ml sirup
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0868/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
85044
Názov produktu podľa ŠÚKL
Isoprinosine 50 mg/ml sirup sir 1x150 ml (fľ.skl. hnedá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu