ISICOM 100 mg tbl 100 mg/25 mg (blis.PP/Al) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ISICOM 100 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
27/0757/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45241
Názov produktu podľa ŠÚKL
isicom 100 mg tbl 100x100 mg/25 mg (blis.PP/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu