Irinotecan Mylan 20 mg/ ml con inf 100 mg (liek. inj. skl.) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irinotecan Mylan 20 mg/ ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0634/08-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
58658
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irinotecan Mylan 20 mg/ ml con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu