Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml con inf 100 mg (liek.inj.skl.hnedá) 1x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0476/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46845
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irinotecan HCL Actavis 20 mg/ml con inf 1x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu