Irbesartan Zentiva 300 mg tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan Zentiva 300 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/376/029
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38270
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan Zentiva 300 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu