Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300/12,5 mg tbl flm 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300/12,5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/06/377/018
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38102
Názov produktu podľa ŠÚKL
Irbesartan Hydrochlorothiazide Zentiva 300 mg/12,5 mg filmom obalené tablety tbl flm 28x300 mg/12,5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu