INTEGRILIN 0,75 mg/ ml sol inf (liek.inj.skl.) 1x100 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

INTEGRILIN 0,75 mg/ ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/99/109/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
46802
Názov produktu podľa ŠÚKL
INTEGRILIN 0,75 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x100 ml/75 mg (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu