Insuman Comb 25 sus inj 300 IU/3 ml (SoloStar-skl.nápl.v naplnen. pere) 5x3 ml (15 ml)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insuman Comb 25
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/030/160
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
66133
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insuman Comb 25 sus inj 5x3 ml/300 IU (SoloStar-skl.nápl.v naplnen..pere)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu