Insulatard Penfill 100 IU/ml sus inj 300 IU (náplň.skl 3,5 mg/ ml) 10x3 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Insulatard Penfill 100 IU/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/02/233/007
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40946
Názov produktu podľa ŠÚKL
Insulatard Penfill 100 medzinárodných jednotiek/ml injekčná suspenzia v náplni sus inj 10x3 ml/300 IU (náplň.skl 3,5 mg/ ml)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu