Infanrix hexa plv inu (10x liek.+10x striek.+20x ihla) 10x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Infanrix hexa
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/00/152/006
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34905
Názov produktu podľa ŠÚKL
Infanrix hexa, prášok a suspenzia na injekčnú suspenziu plv inu 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu