INFADOLAN
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0351/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
88635
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFADOLAN ung der 1x30 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu