INFACOL
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
49/0343/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37076
Názov produktu podľa ŠÚKL
INFACOL sus por 1x50 ml/2 g (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu