IMOVAX D.T. ADULT sus inj 0,5 ml (striek.inj.skl.napln.) 1x0,5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

IMOVAX D.T. ADULT
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0936/96-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
33919
Názov produktu podľa ŠÚKL
IMOVAX D.T. ADULT sus inj 1x0,5 ml (striek.inj.skl.napln.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu