Imigran sol inj 2x0,5 ml (striek.inj.skl.) + autoinjektor, 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Imigran
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
33/0266/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
96535
Názov produktu podľa ŠÚKL
Imigran sol inj 2x0,5 ml/6 mg (striek.inj.napl.+autoinjektor)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu