Igamad 1500 IU sol inj 1500 IU (striek.inj.skl.) 1x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Igamad 1500 IU
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0146/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91630
Názov produktu podľa ŠÚKL
Igamad 1500 IU sol inj 1x2 ml/1500 IU (striek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu