Iclusig 15 mg filmom obalené tablety tbl flm (fľ.HDPE) 1x60 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Iclusig 15 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/839/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6384A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Iclusig 15 mg filmom obalené tablety tbl flm 60x15 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu