Ibuprofen B. Braun 400 mg sol inf 10x400 mg/100 ml (fľ.LDPE)

Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
07/0154/17-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4143C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibuprofen B. Braun 400 mg sol inf 10x400 mg/100 ml (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu