Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm (blis. OPA-Al-PVC/Al) 1x3 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibandronic Acid Mylan 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0603/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80852
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm 3x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu