Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm (blis. OPA-Al-PVC/Al) 1x1 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Ibandronic Acid Mylan 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0603/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80851
Názov produktu podľa ŠÚKL
Ibandronic Acid Mylan 150 mg tbl flm 1x150 mg (blis. OPA-Al-PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu