HyQvia 100 mg/ml sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.), 1x1 set

Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/13/840/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5730A
Názov produktu podľa ŠÚKL
HyQvia 100 mg/ml infúzny roztok na subkutánne použitie sol inf 1x25 ml (10 % IG)+1x1,25 ml (rHuPH20) (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu