Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HYPOTYLIN
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
58/0205/90-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94810
Názov produktu podľa ŠÚKL
HYPOTYLIN tbl 30x2,5 mg (blis. Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu