Humalog 100 U/ml sol inj (liek.inj.skl.) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Humalog 100 U/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/96/007/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89134
Názov produktu podľa ŠÚKL
Humalog 100 U/ml, injekčný roztok v injekčnej liekovke sol inj 1x10 ml (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu