HALOPERIDOL-RICHTER sol inj 5 mg (amp.skl.) 5x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HALOPERIDOL-RICHTER
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0790/92-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02538
Názov produktu podľa ŠÚKL
Haloperidol-Richter sol inj 5x1 ml/5 mg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu