HALOPERIDOL-DECANOAT-RICHTER sol inj 50 mg (amp.) 5x1 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

HALOPERIDOL-DECANOAT-RICHTER
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0054/88-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
12061
Názov produktu podľa ŠÚKL
Haloperidol Decanoat-Richter sol inj 5x1 ml/50 mg (amp.skl.hnedá)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu