GUAJACURAN
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
70/0556/69-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
94234
Názov produktu podľa ŠÚKL
GUAJACURAN tbl obd 30x200 mg (blis.Al/PVC)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu