Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GLEMID 6 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
18/0464/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
95532
Názov produktu podľa ŠÚKL
GLEMID 6 mg tbl 30x6 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu