Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

GERODORM
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
57/0752/94-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
68602
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gerodorm tbl 10x40 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu