Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 100 mg (blis.PVC/Al) 1x100 ks

Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0012/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
7411B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gerasa 100 mg gastrorezistentné tablety tbl ent 100x100 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu