Galantamin Mylan 8 mg cps pld (blis.Al/Al) 1x7 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Galantamin Mylan 8 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
06/0023/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
31370
Názov produktu podľa ŠÚKL
Galantamin Mylan 8 mg cps pld 7x8 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu