Gabapentin-Teva 600 mg tbl flm (bli.ppd) 1x50 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabapentin-Teva 600 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0159/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91407
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabapentin-Teva 600 mg tbl flm 50x600 mg (blis.PVC/PE/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu