Gabapentin-Teva 300 mg cps dur (blis.PVC/PVDC/Al) 1x200 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Gabapentin-Teva 300 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
21/0157/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
91376
Názov produktu podľa ŠÚKL
Gabapentin-Teva 300 mg cps dur 200(2x100)x300 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu