Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj (striek.inj.skl.napl.) 10x1,0 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/1 ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
16/0184/99-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
59810
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fraxiparine Forte 19 000 IU (anti-Xa)/1 ml sol inj 10x1,0 ml/19 KU (striek.inj.skl.napl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu