Foster 100/6 mikrogramov/dávka sol inh (obal Al tlakový) 1x180 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Foster 100/6 mikrogramov/dávka
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0110/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
38996
Názov produktu podľa ŠÚKL
Foster sol inh 1x180 dávok (obal Al tlakový)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu