Flexbumin 200 g/ l sol inf (vak PE) 1x100 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
75/0269/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1229A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flexbumin 200 g/ l sol inf 1x100 ml (vak PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu