Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 2,5 g (liek.skl.) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/404/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45081
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x50 ml/2,5 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu