Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 10 g (liek.skl.) 1x200 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok
Výdaj
Rx, Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/404/004
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45083
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flebogamma DIF 50 mg/ml infúzny roztok sol inf 1x200 ml/10 g (liek.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu