Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Flastin 150 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
87/0740/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23999
Názov produktu podľa ŠÚKL
Flastin 150 mg tbl flm 3x150 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu