FIRMAGON 120 mg plv iol 2x120 mg + 2x inj.striek.solv. 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

FIRMAGON 120 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/08/504/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
65736
Názov produktu podľa ŠÚKL
FIRMAGON 120 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 2x120 mg+solv. (liek.inj.skl.+striek.inj.napl.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu