Fentanyl ratiopharm 25 µg/h emp tdm (vre. papier/PE/Al/surlyn) 1x5 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fentanyl ratiopharm 25 µg/h
Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0386/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
36302
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fentanyl ratiopharm 25 µg/h emp tdm 5x25 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu