Fentanyl ratiopharm 12 µg/ h emp tdm (vre.papier/PE/Al/surlyn) 1x5 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Fentanyl ratiopharm 12 µg/ h
Výdaj
Rb, Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0279/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44195
Názov produktu podľa ŠÚKL
Fentanyl ratiopharm 12 µg/h emp tdm 5x12 µg/1 h (vre.papier/PE/Al/surlyn)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu