Famciclovir - Teva 250 mg tbl flm 250 mg (blister) 1x15 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Famciclovir - Teva 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0285/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44367
Názov produktu podľa ŠÚKL
Famciclovir - Teva 250 mg tbl flm 15x250 mg (blis.PVC/PE/Aclar/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu